Skip to main content

Predlog uvođenja novog uključenja/isključenja na/sa autoputa Beograd-Niš

Podnеo milicamasal na dan Pon, 04/13/2020 - 13:20

Radi rasterećenja uključenja/isklkjučenja na autoput kod laste, predlog je da se napravi novo uključenje/isključenje kod Crvenog mosta u naselju Veliki Mokri Lug(pogledati sliku). Ima dovoljno prostora i ova promena bi dovela do skraćenja puta za bar 3km ljudima iz naselja Kaluđerica, Mali Mokri Lug, Veliki Mokri Lug i mnogih drugih.prikaz mape

Up
1