Skip to main content

Nedovoljno korišćenje obnovljivih izvora energije

Podnеo Jovana Eric na dan Sub, 09/05/2020 - 16:53

Obnovljiva energija se sve više smatra jednim od ključnih činioca budućeg razvoja Zemlje.

U 2006. god. oko 18% ukupno potrošene energije je iz obnovljenih izvora, pri čemu 13% otpada na spaljeno drvo. Prelaskom na obnovljive izvore energije proces globalnog zagrevanja se usporava što znaši manje suša i više hrane. Takođe, manji su troškovi, manje zagađenje vazduha, smanjnuje se potreba za sečom šuma, itd. 

Kako uticati na to da polako svi pređemo na korišćenje obnovljivh izvora energije, imajući u vidu sve ove prednosti?

Up
1