Skip to main content

Ekologija

U oblasti Ekologije građani grada Beograda posvećuju pažnju problemima u Beogradu, kroz razne peticije za izgradnju pametnog-ekološkog parka, glasanja za lokacije na kojima treba biti pokrenuti razni ekološki projekti, poput postavljanja kontejnera za sortiranje smeća ili postavljanja solarnih punjača.

Registrovani korisnici mogu kreirati temu u oblasti Ekologije ili postaviti rešenje već postavljenog problema.

Takođe, u okviru ovih servisa registrovani korisnici mogu popuniti neku od aktuelnih anketa u oblasti Ekologije u Beogradu.

Separacija otpada

Podnеo sejat na dan Čet, 09/24/2020 - 23:04

U Srbiji je sistem separacije komunalnog otpada tek u začetku. Naime, samo par lokalnih samouprava je počelo sa deljenjem posebnih kanti domaćinstvima, što je od velike važnosti za uspostavljanje dobrog sistema reciklaže ambalažnog otpada i kompostiranja biorazgradivog otpada.

Velika zagadjenost

Podnеo Sanja Tomic na dan Pon, 09/14/2020 - 13:55

Jedan od najvećih problema svih velikih gradova, pa tako i Beograda je svakako zagadjenost. Osim vazduha, u Beogradu je i voda poprilično zagadjena. Ovim se misli na reke, Dunav i Sava, koje protiču kroz Beograd. Tome najviše doprinosi velika količina djubreta koju ljudi bacaju u reke.