Skip to main content

SERVIS ZA OČUVANJE ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Podnеo marijaraickovic na dan Uto, 04/21/2020 - 00:40

Prilikom nedostatka kanti za smeće stanovnici Srbije često pribegavaju zagađivanju zelenih površina. Zamisao je napraviti aplikaciju koja bi prikazivala gde se nalazi najbliža kanta/kontenjer u blizini korisnika aplikacije. Takođe, korisnici aplikacije imali bi mogućnost da, ukoliko u njihovoj blizini ne postoji kanta za smeće ili je iz nekog razloga nepristupačna/puna, prijave to unutar aplikacije uz opciono obrazloženje ili predlog. Tako bi se dobijala povratna informacija o tome gde je potrebno dodati nove kante za smeće ili gde je potrebno češće pražnjenje. Određeni podaci potrebni za funkcionisanje bi bili dostupni unutar aplikacije dok bi vlasnik aplikacije bio državni sektor za komunalne usluge i on bi na osnovu povratnih informacija od stanovništva reagovao na lokacijama i način koji je potreban. Podaci bi se čuvali u nerelacionim bazama podataka i kada se nova kanta u njihovoj okolini doda korisnici bi dobijali push-up notifikacije na osnovu kojih bi bili svesni da je njihov učinak zajednici značajan i da se organizuju rešenja za probleme koje su oni predložili. S vremena na vreme bi učinak nastao kao rezultat aplikacije prikazivao javno i time širila svest o aplikaciji i njenoj učinkovitosti.

Up
1