Skip to main content

Ekologija

U oblasti Ekologije građani grada Beograda posvećuju pažnju problemima u Beogradu, kroz razne peticije za izgradnju pametnog-ekološkog parka, glasanja za lokacije na kojima treba biti pokrenuti razni ekološki projekti, poput postavljanja kontejnera za sortiranje smeća ili postavljanja solarnih punjača.

Registrovani korisnici mogu kreirati temu u oblasti Ekologije ili postaviti rešenje već postavljenog problema.

Takođe, u okviru ovih servisa registrovani korisnici mogu popuniti neku od aktuelnih anketa u oblasti Ekologije u Beogradu.

IoT u pčelarstvu

Podnеo aleksa520 na dan Uto, 04/14/2020 - 08:29

Pčele su najbitnije sa rast biljaka i njihovo oprašivanje, zbog čestog prskanja sve je veći slučaj smanjenja kolonija pčela.

Zbog toga treba pokrenuti inicijativu korišćenja tehnologije koja će pratiti rad i zdravlje pčela i tako dovesti do smanjena gubljenja kolonija.

Kompostiranje

Podnеo tesovickaca18 na dan Pon, 04/13/2020 - 20:26

Najekonomičniji oblik recikliranja kućnog organskog otpada

Organski otpad čine ostaci od pripreme hrane i baštenski ili zeleni otpad (ostaci voća i povrća, ljuske od jaja, ostaci kafe ili čaja, ostaci pokošene trave, lišće, grančice).