Skip to main content

Podizanje svesti građana- Omogućiti prolaz kolima Hitne pomoći

Podnеo andjelkacarapic na dan Pon, 04/13/2020 - 11:53

Poznato je da u Beogradu svi žure i vode brz život. To se najbolje ogleda u saobraćaju gde se ne vodi dovoljno računa o ostalim vozilima i pešacima. 

Najveći problem kojem sam prisustvovala se javlja u popodnevnim časovima kada na Gazeli ni ambulantna kola Hitne pomoći nemaju prvenstvo prolaza, jer se vozači ne sklone u stranu. 

Na koji način se vozačima može podići svest o ovom problemu? 

Up
2

Komentari

miljanakovac1 Pon, 04/13/2020 - 12:42

Jedno od mera može biti uvođenje novčane kazne svakome ko ne poštuje pravilo sklanjanja sa puta vozilima Hitne pomoći.

aleksandram Pon, 04/13/2020 - 13:31

Napraviti kampanju koja bi prikazala kako nemarnost vozača koji ne žele da propuste vozila Hitne pomoći mogu da koštaju nekog života. Apelovati na ljude da je život u pitanju i da je svaki sekund važan. Upoznati ljude sa zakonom o prvenstvu prolaza vozila Hitne pomoći.

Aleksandra Marjanović 1024/18