Skip to main content

Spoj Čukarice i Novog Beograda

Podnеo Ana_Ivanovic_222 na dan Sub, 04/18/2020 - 15:16

Izgradnja Novog mosta značajno je skratila vreme potrebno da se od Čukarice stigne do Novog Beograda, gde je većina ljudi zaposlena. Međutim, u jutarnjem špicu čekanje u koloni za ulazak na Novi most iznosi i do 30 minuta.

Up
4

Komentari

Andjela103 Sub, 04/18/2020 - 21:11

Motivisati zaposlene da se dogovaraju da zajedno idu na posao i na taj način bi se smanjio broj vozila, a samim tim i čekanje.

vladav1 Ned, 04/19/2020 - 13:03

Kreirati aplikaciju, koja će u slučaju povećanog broja vozila na mostu predložiti alternativne puteve. Da bi aplikacija funkcionisala kako treba, uvesti brojače vozila pre pristupanja mostu, koji funkcionišu na principu senzora.