Skip to main content

Ekologija

U oblasti Ekologije građani grada Beograda posvećuju pažnju problemima u Beogradu, kroz razne peticije za izgradnju pametnog-ekološkog parka, glasanja za lokacije na kojima treba biti pokrenuti razni ekološki projekti, poput postavljanja kontejnera za sortiranje smeća ili postavljanja solarnih punjača.

Registrovani korisnici mogu kreirati temu u oblasti Ekologije ili postaviti rešenje već postavljenog problema.

Takođe, u okviru ovih servisa registrovani korisnici mogu popuniti neku od aktuelnih anketa u oblasti Ekologije u Beogradu.

Reciklaža

Podnеo natalijas na dan Uto, 05/05/2020 - 20:11

Svedoci smo problema velikog otpada koji se svakodnevno gomila I sve punijih deponija, čak 20% komunalnog otpada završi na divljim deponijama. Prema istaživanjima Srbija spada u jednu od najzagađenijih zemalja u Evropi, što ugrožava zdravlje stanovništva.

Problem zagadjenja voda

Podnеo marocko na dan Ned, 05/03/2020 - 10:25

Rast stepena zagadjenja pijaćih voda i rečnih tokova jedan je od vodećih problema  cele naše zemlje a pogotovo Beograda kao najgušće naseljenog grada. Najveći izvor ovog problema su komunalne otpadne vode koje se samo 13% tretiraju pre ispuštanja, dok su odmah iza njih neuređene deponije.